Atpakaļ

Noteikumi

LUMINOR veido digitālo testu PIRKT VAI ĪRĒT, kā ietvaros tiek rīkota izloze starp visiem dalībniekiem, kas izpildījuši digitālā testa konkursa noteikumus.

 1. Konkursa pasūtītājs: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģistrācijas numurs: 40203154352, adrese: Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013.
 2. Konkursa organizētājs: Inspired Connect SIA, reģistrācijas numurs: 40103934855, adrese: Pērses iela 2A, Rīga, LV-1011.
 3. Konkursa norises laiks un teritorija:
  3.1 Konkursa norises laiks, kad Dalībnieki var piedalīties Konkursā, ir no 2024. gada 13. maija, plkst. 12.00 līdz 2024. gada 31. maija 12.00..
  3.2 Konkursa norises teritorija ir Latvijas Republika.
 4. Balvu fonds
  “Spice Home” dāvanu karte 300 EUR vērtībā. Laimestu skaits – 3.
 5. Dalības nosacījumi
  5.1. Lai kļūtu par Konkursa Dalībnieku un piedalītos izlozē, ir jāveic šādas darbības:
  5.1.1. jādodas uz vietni https://iretvaipirkt.lv/;
  5.1.2. jāiepazīstas ar Konkursa un datu apstrādes noteikumiem un jāatzīmē lodziņā apstiprinājums par iepazīšanos;
  5.1.3. jāpieslēdzas vietnei https://iretvaipirkt.lv/, izmantojot savu Instagram kontu;
  5.1.4. jāseko LUMINOR Instagram kontam www.instagram.com/luminor_lv/;
  5.1.5. jāizpilda tests, atbildot uz jautājumiem.
  5.2. Konkursa izlozē piedalās tikai tie Dalībnieki, kuri seko LUMINOR Instagram kontam un ir atzīmējuši apstiprinājumu par iepazīšanos ar Konkursa un datu apstrādes noteikumiem.
  5.4. Dalība Konkursā ir bez maksas.
 6. Laimētāji
  6.1. Konkursā tiks izlozēti 3 Laimētāji.
  6.2. Dalībniekam ir iespēja piedalīties Konkursā neierobežotu reižu skaitu, bet viens Dalībnieks var laimēt tikai 1 Laimestu.
 7. Izloze, laimētāju publicēšana un sazināšanās ar Laimētājiem
  7.1. “Spice Home” dāvanu karšu izlozēšanas datumi:
  · 17. maijā 12.00 – “Spice Home” dāvanu karte 300 EUR vērtībā - tiek izlozēts 1 laimētājs;
  · 24. maijā 12.00 – “Spice Home” dāvanu karte 300 EUR vērtībā - tiek izlozēts 1 laimētājs;
  · 31. maijā 12.00 – “Spice Home” dāvanu karte 300 EUR vērtībā - tiek izlozēts 1 laimētājs.
  7.4. Konkursa izlozes rezultāti tiks publicēti vietnē https://iretvaipirkt.lv sadaļā Uzvarētāji un LUMINOR Instagram kontā;
  7.5. Laimētājam jāsazinās ar LUMINOR caur Instagram kontu, lai saņemtu balvu. Ar katru Laimētāju komunicēs Konkursa organizētājs Inspired Connect SIA (reģ. Nr. 40103934855).
 8. Citi noteikumi
  8.1. Apstiprinot savu Dalību konkursā, sekojot LUMINOR Instagram kontam, un atbildot uz digitālā testa PIRKT VAI ĪRĒT jautājumiem, Dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar Konkursa un datu apstrādes noteikumiem.
  8.2. Konkursa Noteikumu izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Konkursa Dalībniekiem.
  8.3. Laimests ir jāizņem līdz 2024. gada 30. jūnijam.
  8.4. Konkursa organizētājs nav un nebūs atbildīgs par jebkādiem Dalībnieku materiālajiem zaudējumiem, kas saistīti ar piedalīšanos Konkursā, Konkursa pārtraukšanu, apturēšanu, noteikumu izmaiņām, Laimestu saņemšanu un lietošanu. Ar Laimesta saņemšanu saistītie papildu izdevumi, ka piemēram (bet ne tikai) transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
  8.5. Konkursa pasūtītāja un organizētāja, un Dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti šajos Konkursa noteikumos.
  8.6.Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Konkursu ir tikai informatīvs raksturs.
  8.7. Konkursa pasūtītājs patur tiesības vienpusēji pārtraukt Konkursa norisi vai mainīt Konkursa noteikumus un norises periodu, publiskojot informāciju par izmaiņām vietnē https://iretvaipirkt.lv Instagram kontā.
  8.8. Jautājumu un pretenziju gadījumā attiecībā uz Konkursa norisi, sazināties ar Konkursa pasūtītāju privātā ziņā LUMINOR Instagram kontā.
 9. Datu apstrāde
  9.1. Inspired Connect SIA apstrādās Dalībnieku personas datus (Dalībnieka vārds un uzvārds, kā arī lietotājvārds, pieslēdzoties Instagram vietnei), lai veiktu konkursa balvu izlozi, noteiktu uzvarētāju, sazinātos ar viņu saistībā ar balvas saņemšanu un publicētu Laimētāju personas datus vietnē https://iretvaipirkt.lv. Luminor Bank AS Latvijas filiāle apstrādās Laimētāju personas datus (vārds, uzvārds), publicējot tos LUMINOR Instagram kontā.
  9.2. Personas dati un informācija par piedalīšanos konkursā tiks uzglabāti līdz 2024. gada 31. decembrim. Pēc šī datuma visi konkursa laikā ievāktie personas dati, tostarp publiskotā informācija par Laimētājiem vietnē https://iretvaipirkt.lv, Instagram kontā tiks dzēsta.
  9.3. Inspired Connect SIA neapstrādā citus Dalībnieku personas datus, kas nav norādīti 9.1. punktā.