Atpakaļ

Noteikumi

“LUMINOR” veido digitālo testu “Vai zini, kā taupīt enerģiju un naudu?”, kā ietvaros tiek rīkots konkurss starp visiem dalībniekiem, kas izpildījuši digitālā testa konkursa noteikumus.

1. Konkursa pasūtītājs: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģistrācijas numurs: 40203154352, adrese: Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013.

2. Konkursa organizētājs: SIA "Inspired Connect", reģistrācijas numurs: 40103934855, adrese: Tērbatas iela 30, Rīga, LV-1011.

3. Konkursa norises laiks un teritorija:

3.1 Konkursa norises laiks, kad Dalībnieki var piedalīties Konkursā, ir no 2022. gada 2. novembra, plkst. 12:00 līdz 2022. gada 16. novembrim 23:59.

3.2 Konkursa norises teritorija ir Latvijas Republika.

4. Balvu fonds

· “iRobot” Roomba® 960 475.00 (četri simti septiņdesmit pieci) eiro vērtībā. Laimestu skaits - 1.

· IKEA dāvanu karte 100 (simts) eiro vērtībā. Laimestu skaits – 3

· IKEA dāvanu karte 50 (piecdesmit) eiro vērtībā. Laimestu skaits – 4

5. Dalības nosacījumi

5.1. Lai kļūtu par Konkursa Dalībnieku un piedalītos izlozē, ir jāveic šādas darbības:

5.1.1. jādodas uz vietni www.energotests.lv;

5.1.2. jāiepazīstas ar Konkursa un datu apstrādes noteikumiem un jāatzīmē lodziņā apstiprinājums par iepazīšanos;

5.1.3. jāpieslēdzas vietnei www.energotests.lv, izmantojot savu Facebook pasi;

5.1.4. jāseko Luminor Facebook lapai https://www.facebook.com/LuminorLVA ;

5.1.4. jāizpilda tests, atbildot uz jautājumiem.

5.2. Konkursa izlozē piedalās tikai tie Dalībnieki, kuri seko Luminor Facebook lapai un ir atzīmējuši apstiprinājumu par iepazīšanos ar Konkursa un datu apstrādes noteikumiem .

5.3. Dalība Konkursā ir bez maksas.

6. Laimētāji

6.1. Konkursā tiks izlozēti 8 Laimētāji.

6.2. Dalībniekam ir iespēja piedalīties Konkursā neierobežotu reižu skaitu, bet viens Dalībnieks var laimēt tikai 1 Laimestu.

7. Izloze, laimētāju publicēšana un sazināšanās ar Laimētājiem

7.1. Laimētāju izloze notiks reizi nedēļā 12:00 starp visiem Konkursa Dalībniekiem pēc nejaušības principa.

7.2. IKEA dāvanu karšu izlozēšanas datumi:

· 10. novembrī 12.00 – IKEA dāvanu karte 50 (piecdesmit) eiro vērtībā – tiek izlozēti 4 laimētāji.

· 14. novembrī 12.00 – IKEA dāvanu karte 100 (simts) eiro vērtībā. Tiek izlozēti 3 laimētāji.

7.3. “iRobot” Roomba® 960 izlozēšanas datums:

· 17. novembrī 12.00 – tiek izlozēts 1 uzvarētājs.

7.4. Konkursa izlozes rezultāti tiks publicēti vietnē www.energotests.lv sadaļā Uzvarētāji un Luminor Facebook lapā https://www.facebook.com/LuminorLVA

7.5. Ar katru Laimētāju sazināsies Konkursa organizētājs SIA "Inspired Connect" (reģ. Nr. 40103934855).

8. Citi noteikumi

8.1. Apstiprinot savu Dalību konkursā, sekojot Luminor Facebook lapai un atbildot uz digitālā testa “Vai zini, kā taupīt enerģiju un naudu?” jautājumiem, Dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar Konkursa un datu apstrādes noteikumiem.

8.2. Konkursa Noteikumu izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Konkursa Dalībniekiem.

8.3. Laimests ir jāizņem līdz 2022. gada 17. decembrim.

8.4. Konkursa organizētājs nav un nebūs atbildīgs par jebkādiem Dalībnieku materiālajiem zaudējumiem, kas saistīti ar piedalīšanos Konkursā, Konkursa pārtraukšanu, apturēšanu, noteikumu izmaiņām, Laimestu saņemšanu un lietošanu. Ar Laimesta saņemšanu saistītie papildu izdevumi, ka piemēram (bet ne tikai) transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.

8.5. Konkursa pasūtītāja un organizētāja, un Dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti šajos Konkursa noteikumos.

8.6.Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Konkursu ir tikai informatīvs raksturs.

8.7. Konkursa pasūtītājs patur tiesības vienpusēji pārtraukt Konkursa norisi vai mainīt Konkursa noteikumus un norises periodu, publiskojot informāciju par izmaiņām vietnē www.energotests.lv un Luminor Facebook lapā https://www.facebook.com/LuminorLVA

5.8. Jautājumu un pretenziju gadījumā attiecībā uz Konkursa norisi, sazināties ar Konkursa pasūtītāju privātā ziņā Luminor Facebook lapā.

9. Datu apstrāde

9.1. SIA "Inspired Connect" apstrādās Dalībnieku personas datus (Dalībnieka vārds un uzvārds, kuru Dalībnieks norāda, pieslēdzoties Facebook vietnei), lai veiktu konkursa balvu izlozi, noteiktu uzvarētāju, sazinātos ar viņu saistībā ar balvas saņemšanu un publicētu Laimētāju personas datus vietnē www.energotests.lv. Luminor Bank AS Latvijas filiāle apstrādās Laimētāju personas datus (vārds, uzvārds), publicējot tos Luminor Facebook lapā https://www.facebook.com/LuminorLVA.

9.2. Personas dati un informācija par piedalīšanos konkursā tiks uzglabāti līdz 2022. gada 17. decembrim. Pēc šī datuma visi konkursa laikā ievāktie personas dati, tostarp publiskotā informācija par Laimētājiem vietnē www.energotests.lv un Luminor Facebook lapā tiks dzēsta.

9.3. SIA “Inspired Connect” neapstrādā citus Dalībnieku personas datus, kas nav norādīti 9.1. punktā.